tczew zlecienie_03

Nowe Centrum Usługowe w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej

Koncepcja zagospodarowania i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie na obszarze po ...

2013 08 29 OKŁADKA STANGEL monografia

Kształtowanie współczesnych obszarów miejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju

Michał Stangel Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2013 Przedmiotem monografii jest problematyka ...

logoforum

Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni – październik 2013

11 października 2013 przedstawiłem prezentację pt. „Rozwój przestrzenny w strefie okołolotniskowej jako zagadnienie ...

BOGATYNIA 1 bulwar kawiarnia

Koncepcja rewitalizacji centrum Bogatyni i zabudowy przysłupowo-zrębowej jako element Krainy Domów Przysłupowych

Koncepcja rewitalizacji centrum Bogatyni i zabudowy przysłupowo-zrębowej jako element Krainy Domów ...

4 Gdansk

Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii

Rozwój strefy około lotniskowej a port lotniczy. Efekt synergii Referat przedstawiony na Ogólnopolskim Szczycie Lotniczym ...

GODOW KONCEPCJA 04 calosc na zdjeciu budynki

Wielobranżowa koncepcja zagospodarowania terenów inwestycyjnych w gminie Godów

GODOW KROSTOSZOWICE wiz z gory

Koncepcja i projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych w gminie Godów

KOSZECIN PLAN

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Koszęcin