Biuro Projektów Urbanistyki i Architektury ARCA dr inż. arch. Michał Stangel

Firma wykonuje projekty z zakresu opracowań urbanistycznych – planów miejscowych, studiów UiKZP, analiz, planów regulacyjnych, koncepcji i projektów zagospodarowania terenów, itp. Podejmowane tematy obejmują m.in. zagospodarowanie obszarów miejskich, rozwój stref aktywności gospodarczej, rewitalizację terenów poprzemysłowych, a także zagospodarowanie przestrzeni publicznych i rozwój infrastruktury turystycznej. W projektach proponujemy kształtowanie przestrzeni zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, tj. kształtowanie zwartej i wielofunkcyjnej tkanki miejskiej, z poszanowaniem cennego zasobu, jakim jest przestrzeń. Preferujemy projektowanie partycypacyjne, przy udziale lokalnej społeczności i liderów. ARCA współpracuje z gronem specjalistów w zakresie opracowań branżowych, studiów i analiz ekonomicznych; w projektach wykorzystujemy też doświadczenia teoretyczne i studialne pracowników Politechniki Śląskiej.

Dr hab. inż. arch. Michał Stangel – architekt, urbanista, adiunkt w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej. Zajmuje się problematyką rewitalizacji miast, zagospodarowania przestrzeni publicznych i rozwoju dzielnic mieszkaniowych. Stypendysta Fundacji Bauhaus-Dessau oraz Fulbrighta w Massachusetts Institute of Technology, gdzie współtworzył projekt Zaragoza Digital Mile. W latach 2004-2005 pracował w firmie EDAW w Londynie przy projektach rewitalizacji Nassau i terenów olimpijskich w Londynie. Autor ok. 40 opracowań urbanistycznych (m.in. zagospodarowanie byłych terenów kopalni Michał w Siemianowicach Śl.; „Serce Miasta” w Goleniowie; Nowe Polkowice; koncepcja zagospodarowania terenów lotniska Katowice). Laureat kilkunastu konkursów urbanistyczno-architektonicznych (ostatnio I miejsce w międzynarodowym konkursie Nowa Huta Przyszłości). Członek Izby Urbanistów, TUP i Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego (PLGBC). [email: michal.stangel at wp.pl]