Kształtowanie przestrzeni publicznej w nowym zespole zabudowy śródmiejskiej na przykładzie Goleniowa