Border Tourism

Border Tourism – koncepcja zagospodarowania kompleksu zamkowego w Zebrzydowicach, oraz ścieżek rowerowych na pograniczu polsko – czeskim, jako uzupełnienie euroregionalnej oferty turystycznej (zakończony projekt).

Border Tourism – Koncepce kultivace rybníku Młyńszczok a zámeckého komplexu v Zebrzydowicích jako rozšíření turistické nabídky v rámci Euroregionu Těšínské Szelsko.

Border Tourism – Tourism development koncept in Zebrzydowice and bicycle paths concept in the Polish-Czech border area (completed project).