tczew zlecienie_03

Nowe Centrum Usługowe w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej

Koncepcja zagospodarowania i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie na obszarze po byłej jednostce ...

KOSZECIN PLAN

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Koszęcin

KOSZECIN STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin

Krakow-Slide

Kraków Nowa Huta Przyszłości – pierwsza nagroda

Zwycięska praca w międzynarodowym konkursie urbanistycznym "Kraków Nowa Huta Przyszłości". Celem konkursu było opracowanie wizji rozwoju ...

Michal-Kopalnia1

Siemianowice Śląskie – Kopalnia Michał

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenu byłej kopalni Michał w Siemianowicach Ślaskich. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ...