widok z gory

Koncepcja rozwiązań przestrzennych dla potrzeb rewitalizacyjnych dzielnicy Sobięcin w Wałbrzychu

Opracowano w ramach projektu pn. „Finansowe i planistyczne narzędzia w programowaniu i wdrażaniu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta ...

4 - 1 Maja - plansza 3

Opracowanie sześciu koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”

Zamawiający: Miasto Rybnik Opracowanie: 2018 Skład zespołu: Michał Stangel, Wojciech Zientek Obszar opracowania projektu: 6 lokalizacji. ...

2018-06__1528295954-park-brodnowski-1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych i przygotowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Bródnowskiego wraz ze wstępnym kosztorysem oraz programem funkcjonalnym parku

Opracowanie: marzec 2018 ARCA, Pracownia 44STO Skład zespołu: Michał Stangel, Ewa Twardoch, Marta Twardoch, Magda Rugor, Paulina Knosala. ...

tczew zlecienie_03

Nowe Centrum Usługowe w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej

Koncepcja zagospodarowania i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie na obszarze po byłej jednostce ...

KOSZECIN PLAN

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obszarów w gminie Koszęcin

KOSZECIN STUDIUM

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Koszęcin

Krakow-Slide

Kraków Nowa Huta Przyszłości – pierwsza nagroda

Zwycięska praca w międzynarodowym konkursie urbanistycznym "Kraków Nowa Huta Przyszłości". Celem konkursu było opracowanie wizji rozwoju ...

Michal-Kopalnia1

Siemianowice Śląskie – Kopalnia Michał

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenu byłej kopalni Michał w Siemianowicach Ślaskich. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ...