4 - 1 Maja - plansza 3

Opracowanie sześciu koncepcji architektoniczno-urbanistycznych zagospodarowania części wspólnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach programu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”

Zamawiający: Miasto Rybnik Opracowanie: 2018 Skład zespołu: Michał Stangel, Wojciech Zientek Obszar opracowania projektu: 6 lokalizacji. ...

2018-06__1528295954-park-brodnowski-1

Przeprowadzenie konsultacji społecznych i przygotowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Bródnowskiego wraz ze wstępnym kosztorysem oraz programem funkcjonalnym parku

Opracowanie: marzec 2018 ARCA, Pracownia 44STO Skład zespołu: Michał Stangel, Ewa Twardoch, Marta Twardoch, Magda Rugor, Paulina Knosala. ...

GODOW KROSTOSZOWICE wiz z gory

Koncepcja i projekt zagospodarowania terenów rekreacyjnych w gminie Godów

OSWIECIM Slide

Konkurs – Stare Miasto w Oświęcimiu – I Nagroda

Konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania fragmentu terenu w obszarze Starego Miasta w Oświęcimiu ...

WAGROWIEC szkic

Wągrowiec – tereny pokolejowe

Koncepcja zagospodarowania terenów pokolejowych w Wągrowcu. Współpraca: dr Michał Beim, stud. Małgorzata Podwika. [gallery

PLANSZA_2_sklejone_mapy

Border Tourism, Zebrzydowice

Border Tourism - koncepcja zagospodarowania kompleksu zamkowego w Zebrzydowicach, oraz ścieżek rowerowych na pograniczu polsko – ...

GDYNIA - schemat na zdjeciu

Koncepcja stref aktywności turystycznej Gdyni

Koncepcja funkcjonalno-przestrzenna wiodących stref aktywności turystycznej Gdyni opracowana w ramach Strategii rozwoju turystyki miasta ...