Centrum Boguchwały

Koncepcja zagospodarowania centrum miasta Boguchwała wraz z zespołem pałacowo – parkowym.