CROSSROADS FOR IDEAS

Micha_and_tonybProgram Crossroads for Ideas zorganizowany przez rząd brytyjski a okazji rozszerzenia Uni Europejskiej. Spotkanie z Tony’m Blairem i warsztaty dla młodych architektów. The British government invided 70 young professionals from new European Union countries fpr a meeting with Tony Blair and professional workshops. www.crossroadsforideas.com