Design w Terenie, Mstów

Warsztaty „Design w Terenie”, Mstów, październik 2011