Design w Terenie 2, Radlin

Druga edycja warsztatów Design w Terenie odbyła się w Radlinie i dotyczyła kolonii Emma.

Więcej informacji:

http://www.design-silesia.pl/events/design-w-terenie-radlin-2012-podsumowanie-408