Doktorat obroniony

 

 

Doktorat „Rewitalizacja miast w społeczeństwie informacyjnym” obroniony z wyróżnieniem na WA Politechniki Śląskiej. Promotor: dr hab. inż. arch. Krzysztof Gasidło. Recenzenci: prof. Janina Klemens i prof. Sławomir Gzell.