Goleniów – „Serce miasta”

Główna nagroda w konkursie urbanistycznym na opracowanie koncepcji „serca Goleniowa”

Zespol: Tomasz Bradecki, Michał Stangel i Barbara Uherek-Bradecka.

 

Opracowanie szczegółowej koncepcji pokonkursowej zabudowy i przestrzeni publicznych, konsultacje społeczne.

Obecnie trwa proces sporządzania planu miejscowego.