Infrastruktura drogowa w miastach a kształtowanie zrównoważonej struktury urbanistycznej

Kształtowanie infrastruktury drogowej na terenach zurbanizowanych jest zasadniczym elementem rozwoju struktury przestrzennej miast. W znacznym uproszczeniu: zabudowa miejska wymaga obsługi komunikacyjnej, a z kolei rozbudowa systemów transportu zmienia atrakcyjność lokalizacyjną poszczególnych miejsc. Takie sprzężenie zwrotne stanowi mechanizm rozwoju i przekształcania się struktur miejskich…

http://edroga.pl/drogi-i-mosty/zarzadzanie/5573-infrastruktura-drogowa-w-miastach-a-ksztaltowanie-zrownowazonej-struktury-urbanistycznej-cz-i