Nowe Centrum Usługowe w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej

Koncepcja zagospodarowania i miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nowego Centrum Usługowego w Tczewie na obszarze po byłej jednostce wojskowej.

 

Konkurs – 1 nagroda – 2014

Współpraca: mgr inż. arch. Marta Ulfik

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i wielobranżowa koncepcja pokonkursowa - 2015

Zespół: dr inż. Michał Stangel – Główny projektant; mgr inż. arch. Marta Ulfik – Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna, wizualizacje; mgr inż. Adam Sawicki, inż. Wiesław Gadziński, mgr inż. Wioletta Frydrych, mgr inż. Lucyna Pauli-Koncepcja drogowa i koncepcja możliwości zaopatrzenia terenu w media; dr Paulina Ćwiklińska, mgr Łukasz Kowalski, mgr Katarzyna Kubik, mgr Ewa Sawon, mgr Andrzej Winiarski, dr hab. Maciej Przewoźniak – Opracowanie ekofizjograficzne, Prognoza wpływu na środowisko; mgr Marta Gocek, mgr Ewa Twardoch – Inwentaryzacja zieleni; wytyczne kształtowania zieleni

http://nctinvest.com/

Nagroda Ministra Infrastruktury i Budownictwa w edycji 2017 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie planowania i zagospodarowania przestrzennego za miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

„Nagrodę przyznano za kompleksowe i nowatorskie podejście do planowania obszaru objętego opracowaniem. W procesie tym we wzorcowy sposób ujęto wszystkie elementy nowocześnie rozumianego warsztatu projektowego, uwzględniając zarówno koncepcję urbanistyczną, propozycję zapisów samego dokumentu planu, jak i opracowane na ich bazie wytyczne dotyczące wariantowania i etapowania realizacji przyszłego zagospodarowania obszaru”.