Tereny Inwestycyjne w Gminie Babice

Koncepcja  zagospodarowania terenów inwestycyjnych o powierzchni 61 ha, pokazująca możliwości rozwoju obszarów związanych z innowacyjną gospodarką i nowymi technologiami, związane z ustanowieniem podstrefy Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.