Kraków Nowa Huta Przyszłości – pierwsza nagroda

Zwycięska praca w międzynarodowym konkursie urbanistycznym „Kraków Nowa Huta Przyszłości”. Celem konkursu było opracowanie wizji rozwoju obszaru ponad 5 tys. ha. we wschodniej części Krakowa, w której nowe inwestycje łączyłyby się z rewitalizacją obszarów zdegradowanych.

Zwycięski zespół: Michał Stangel, Adam Drobniak, Michał Beim, Adam Polko,
Rafał Schurma, Anna Karłowska, Anna Saucha i Maciej Wężykowski.

Więcej informacji

1 2

3


6 7 8