Międzynarodowe Forum Gospodarcze / International Economic Forum

Forum_1_aMiędzynarodowe Forum Gospodarcze, Gdynia – wystąpienie w panelu turystycznym na temat roli ICT w budowania wizerunku miast. International Economic Forum, Gdynia – presentation about ICT and urban branding and image building. http://www.forum.gdynia.pl/program_3.html