OPOLE Competition

Opole

Wyróżnienie w konkursie urbanistycznym, w zespole ze studentami: Anna Buczak, Paul Loskot, Piotr Mieszkowski, Tomasz Szczepanik.

An award in an urban design competition – entry with students: Anna Buczak, Paul Loskot, Piotr Mieszkowski, Tomasz Szczepanik.