Pływający basen

„Pływający basen” w Zebrzydowicach, na podstawie koncepcji Border Tourism. Projekt – IV 2008 (z arch. Tomaszem Bradeckim). Realizacja – lipiec 2009.