Międzynarodowe Forum Gospodarcze w Gdyni – październik 2013

11 października 2013 przedstawiłem prezentację pt. „Rozwój przestrzenny w strefie okołolotniskowej jako zagadnienie urbanistyczne” na  Międzynarodowym Forum Gospodarczym w Gdyni, w panelu poświęconym lotniskom regionalnym.

Więcej informacji o Forum:

http://2013.forum.gdynia.pl/strefy-okololotniskowe-szansa-na-rozwoj-portu-lotniczego/