Przeprowadzenie konsultacji społecznych i przygotowanie wielobranżowej koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Parku Bródnowskiego wraz ze wstępnym kosztorysem oraz programem funkcjonalnym parku

Opracowanie: marzec 2018

ARCA, Pracownia 44STO

Skład zespołu: Michał Stangel, Ewa Twardoch, Marta Twardoch, Magda Rugor, Paulina Knosala. Makieta: Magda Rugor, Wojciech Zientek. Wizualizacje: Michał Chrapek

 

Obszar opracowania projektu: ok. 22 ha.

 

Konsultacje społeczne obejmowały:

 • Spacer badawczy z przewodnikiem z udziałem zespołu projektowego i interesariuszy;
 • Punkt informacyjno-konsultacyjny zlokalizowany na terenie Parku Bródnowskiego z dyżurami zespołu projektowego, w trzech terminach;
 • Trzy otwarte spotkania z mieszkańcami i wszystkimi zainteresowanymi, w formule warsztatowej, aktywizującej uczestników, umożliwiającej współprojektowanie przez uczestników rozwiązań, w oparciu o przygotowane materiały prezentacyjne;
 • Ankiety dla mieszkańców;
 • Spotkania dla podmiotów instytucjonalnych.

 

Zakres projektu obejmował:

 • Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 oraz rozwiązania szczegółowe dotyczące ścieżek i alei spacerowych, oświetlenia, zieleni itp.;
 • Wizualizacje;
 • Makietę na potrzeby prowadzonych konsultacji społecznych;
 • Koncepcję architektoniczną pawilonów usługowych na terenie parku;
 • Koncepcję obsługi komunikacyjnej wydarzeń masowych odbywających się
  w Parku z propozycją kształtowania organizacji ruchu;
 • Propozycje programu funkcjonalnego realizowanego w Parku Bródnowskim;
 • Szacunkowy kosztorys.