Rozwój strefy okołolotniskowej a port lotniczy – efekt synergii

Rozwój strefy około lotniskowej a port lotniczy. Efekt synergii

Referat przedstawiony na Ogólnopolskim Szczycie Lotniczym „Nowoczesne porty lotnicze. Infrastruktura lotniskowa i okołolotniskowa”, Wrocław, 27-28 czerwca 2013

Strefy w pobliżu węzłów komunikacyjnych są często uprzywilejowanymi lokalizacjami, które przyciągają inwestycje i gdzie występuje intensywny rozwój gospodarczy. Tak jak w przypadku stacji kolejowych, portów czy węzłów drogowych, także strefy okołolotniskowe są miejscami, gdzie występuje efekt synergii, polegający na zwielokrotnieniu korzyści dzięki połączeniu różnych funkcji, bezpośrednio lub pośrednio związanych z lotniskiem. W efekcie funkcjonalnej i przestrzennej ewolucji terminalu pasażerskiego lotniska wraz z zespołem przylegających funkcji okołolotniskowych powstają nowego rodzaju struktury funkcjonalno przestrzenne, obejmujące parki przemysłowe, bazy logistyczne, centra biznesowe itp. W ostatnich latach w Polsce ma miejsce szybki rozwój lotnictwa cywilnego, a równocześnie intensywne zagospodarowanie stref okołolotniskowych.

Pełny tekst: Przegląd Komunikacyjny 7/2013, s. 8-15