Siemianowice Śląskie – Kopalnia Michał

Koncepcja konkursowa zagospodarowania terenu byłej kopalni Michał w Siemianowicach Ślaskich.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów po byłej kopalni „Michał” w Siemianowicach Śląskich, uchwalony 2007.