Swidnica – tereny pokoszarowe

Koncepcja zagospodarowania terenów pokoszarowych w Świdnicy – 2 nagroda

(w zespole z arch. Tomaszem Kacprowiczem, arch. Anną Ciążeńską, stud. Iwoną Tkocz, Damianem Serwatą i Damianem Przybyłą)