Wągrowiec – tereny pokolejowe

Koncepcja zagospodarowania terenów pokolejowych w Wągrowcu.
Współpraca: dr Michał Beim, stud. Małgorzata Podwika.