Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast


Trzy rozdziały w skrypcie „Wybrane zagadnienia rewitalizacji miast” pod red. Piotra Lorensa i Justyny Martyniuk-Pęczek, Gdańsk 2009