Zrównoważona struktura urbanistyczna a jakość życia i marka dzielnicy

Zrównoważona struktura urbanistyczna a jakość życia i marka dzielnicy, Energia i Budynek 2/2011, Warszawa 2011 , http://www.energiaibudynek.pl/artykul/articleid/780/releasetabid/1027.aspx